Termeni și Condiții DevX Camp

Moile (Android)

Bilete/DetaliiEarly BirdRegular BirdLate Bird
Preț1600 RON1800 RON2000 RON
Disponibil până8 iulie5 august13 august

Taxa de participare trebuie achitată în maxim 5 zile lucrătoare de la completarea formularului online.

CAPITOLUL 5. CONDIȚII GENERALE

Fiecare participant își asumă în întregime răspunderea pentru participarea la DevX Camp și va semna o declarație pe propria răspundere în acest sens. Organizatorii nu sunt responsabili pentru accidentări/situații de urgență sau orice alte incidente suferite de către un participant pe întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului.

Concurenții sunt obligați să furnizeze informații corecte la înscrierea la DevX Camp (vârstă, nivel de pregătire, etc), organizatorii nu sunt obligați să verifice autenticitatea acestor informații. În cazul în care sunt descoperite informații false care au fost furnizate de către un participant, se vor lua măsurile necesare, în funcție de caz.

Prin înscrierea la concurs participanții declară ca sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către organizator, precum și cu participarea la tabăra DevXCamp.

Organizatorii se obligă, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor personale și se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la prezența competiție și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.

Organizatorii nu își asumă nicio obligație cu privire la suportarea oricăror altor costuri sau cheltuieli efectuate de concurent în vederea participării la eveniment, în afara taxei de înscriere.